20. juni 2011

Organismen

Organismen vil give dig en forståelse for, hvordan organismer fungerer på det mikroskopiske plan, så du bedre kan forstå ideen bag de enkelte teknikker.

Undervisning / 20. juni 2011

1. Cellerne er kroppens byggesten

Uanset om du klikker på mennesket, dyret eller planten vil du komme til en beskrivelse af cellerne, alle levende væsners byggesten. Så selvom der er stor forskel på fx dig og din kat eller hund, eller på hvaler og violer, er disse forskelle allerede sværere at få øje på, når man ser på cellerne, de alle er opbygget af. Her kan du se, hvordan alle levende organismer er opbygget af celler og hvordan alt, hvad organismen gør, sker fordi cellerne gør noget - for eksempel som reaktion på en påvirkning ude fra. Den enkelte celle er ikke afgørende for, at vores krop fungerer. Der dør hele tiden celler, og nye celler dannes. Men alle de forskellige typer af celler er afgørende for, at vi fungerer, som vi skal. Hvilke celletyper, en bestemt organisme har, afspejler dens specifikke levemåde.

Se mere
Undervisning / 20. juni 2011

2. Cellen og dens bestanddele

Hvis du klikker længere ind, kan du se nærmere på cellen og dens bestanddele, som tilsammen giver hver enkelt celle de egenskaber, der skal til for at kunne leve, udføre bestemte funktioner og kommunikere med omverden.

Se mere
Undervisning / 20. juni 2011

3. DNA og kromosomer

Næste klik sender dig ind i cellekernen, hvor du kan lære om DNA og kromosomer. Cellens DNA er opbygget af 4 basepar, og baseparrenes rækkefølge danner en form for informationskode, der styrer, hvordan cellerne fungerer. Og da alt, hvad organismer gør, sker, fordi cellerne gør noget, danner baserækkefølgen altså fundamentet for, hvordan du og andre organismer udvikles. Cellens "aflæsning" af DNAet sker dog i vekselvirkning med miljøet. Alle levende væsner består af celler, der indeholder kromosomer, og her kan du også læse om, hvordan celler deler sig.

Se mere
Undervisning / 20. juni 2011

4. Gener og proteiner

Til sidst kan du klikke dig ind til gener og proteiner og se, hvordan celler oversætter DNA'ets informationer til proteiner, hvis sammensætning er afgørende for, hvordan du fungerer, og for hvilke egenskaber, du udvikler.

Se mere