Etik og Livets Byggeklodser for gymnasieskolen

KORT FORTALT

Velkommen til Etik og Livets Byggeklodser for gymnasiet, et tværfagligt undervisningsmateriale om nye bioteknologier og etik.

Forskernes viden om livets mindste byggesten - cellerne, generne og alle de andre molekyler og strukturer, liv består af - vokser eksplosivt i disse år. Den nye viden kommer til at ændre vores fremtidige tilværelse.

Vi bliver i stand til at behandle nogle af de sygdomme, vi ikke kan gøre noget ved i dag. Det bliver muligt at lave blandingsvæsener, som indeholder celler fra både mennesker og dyr. Måske kommer vi endda til at kunne ændre ved kommende mennesker på hidtil ukendte måder, fx ved at forudbestemme egenskaber som udseende, hørelse eller intelligens. Ved hjælp af nye bioteknologier mener planteforskere, at vi vil få nye muligheder for at fremstille fødevarer på en mere effektiv og bæredygtig måde.

Nogle af de nye handlemuligheder ser lovende ud, men der er også mange dilemmaer forbundet med dem. Her kommer etiske overvejelser ind og tilbyder nogle redskaber til at vælge mellem forskellige hensyn.

Lærervejledning

Læs her om, hvordan du kan bruge materialet i din undervisning. Få overblik over materialets opbygning og forslag til undervisningsforløb.
Læs lærervejledning

Alt om dna

Alt om dna er det mest omfattende interaktive materiale på dansk om dna, gener og arvelighed.
Se tema

Noget om celler

Se tema
Bioenergi infoboks

Bioenergi

Se tema

Gene drive – udryddelse af skadelige organismer med genteknologi

Se tema
Genom-undersøgelser infoboks

Genom-undersøgelser

Se tema
Genteknologi, collage med violinspillende balletdanser sat på baggrund af genetiske sygdomme

Genteknologi til sygdomsbehandling – og til forbedring af mennesker?

Se tema
grafisk illustration af kartofler, gulerøder, tomater og majs som gror i tørke ændret vha. CRISPR-teknologi

GMO, klima og etik

Se tema
grafisk collage laboratorie, får og ged

Kimærer

Se tema
grafisk collage med fåret dolly

Kloning

Se tema
grafisk collage med kød i bakker og molekyler

Stamcellekød

Se tema
celler under mikroskop

Stamceller

Se tema
sundhedswearables bannergrafik

Sundhedswearables & big data

Se tema