19. april 2016

1. Klassisk genetik

Her hører du bl.a. om forskellen på dna i bakterier og højerestående liv.

Du starter med munken Gregor Mendel, som udførte forsøg med ærteplanter. Og du hører om Thomas Hunt Morgan, som arbejdede med bananfluer. Du hører om dominante og recessive træk, om de to former for celledeling mitose og meiosen og om mutationer og koblede gener.

Vælg emne

Under hvert emne finder du først en introduktion. Du har mulighed for at se en animation, der tager dig med ind i forskernes forsøgsverden. Du følger nogle af de centrale forsøg, som har lagt grundstenene til den moderne genetik. Endelig kan du vælge en quiz, som lader dig prøve kræfter med en videnskabelig udfordring.

Kapitler

Undervisning / 19. april 2016

1.1. Børn ligner deres forældre

Uanset hvad du synes, er du en blanding af arveanlæg fra din far og mor. Interessant nok arver vi som regel de mest karakteristiske træk fra vores forældre.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

1.2. Gener optræder i par

Hvordan nedarves et gen fra forældre til barn?

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

1.3. Karaktertræk kan ikke blandes

Som regel ser afkommet ud til at være en blanding af forældrenes egenskaber.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

1.4. Nogle gener er dominante

Nogle egenskaber kan holdes skjult i generationer. Men hvordan kan det lade sig gøre?

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

1.5. Arvelighed følger et mønster

Mendel forslog, at der skal to gener – et gen-par – til at bestemme et karaktertræk.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

1.6. Gener eksisterer

Mendels ideer om arv slog ikke igennem mens han selv levede. Han gjorde ellers en ihærdig indsats.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

1.7. Alle celler kommer fra andre celler

Hvor kommer nye celler egentlig fra? I århundreder troede man på, at liv kunne opstå spontant fra dødt materiale.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

1.8. Kønsceller og kropsceller

Kønsceller har et sæt kromosomer. Kroppens celler har to sæt.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

1.9. Hankøn og hunkøn

Særlige kromosomer afgør kønnet.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

1.10. Gener sidder i kromosomerne

Er bananfluer ikke bare drønirriterende? Måske, men bananfluerne var også med til at lægge grundstenen i den moderne genetik.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

1.11. Gener kan blandes

Gener bliver blandet, når kromosomerne udveksler stumper.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

1.12. Evolution bygger på genetisk variation

Nogle gange opstår der spontant nye egenskaber i en art. Og nogle gange klarer de nye individer sig bedre end de oprindelige.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

1.13. Mendels love og mennesker

Mendels love kan overføres til mennesker.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

1.14. Genetik, sundhed og adfærd

Mendels genetik kan ikke alene forklare menneskets sundhed og adfærd.

Se mere