19. april 2016

2. Molekylerne i genetikken

Her hører du bl.a., hvordan man fandt ud af, at det er dna og ikke proteinerne, der bærer den genetiske kode.
Du følger, hvordan forskerne fandt ud af, at dna-molekylet er opbygget som en dobbelt-helix, og at den basale kode i et gen – en codon – består af tre baser. Du ser, hvordan cellen til en vis grad kan reparere sit dna, hvis det bliver ødelagt. Du hører om de kodende områder i et gen – exonerne – og de ikke-kodende områder – intronerne. Og du introduceres til retrovirus, som kan lave proteiner på samme måde som højerestående organismer.

Vælg et emne

Under hvert emne finder du først en introduktion. Du har mulighed for at se en animation, der tager dig med ind i forskernes forsøgsverden. Du følger nogle af de centrale forsøg, som har lagt grundstenene til den moderne genetik. Endelig kan du vælge en quiz, som lader dig prøve kræfter med en videnskabelig udfordring.

Undervisning / 19. april 2016

2.5. Dna ligner en snoet stige

Dna-molekylet har form som en snoet stige

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

2.6. Halvdelen ved det hele

En halv dna-stige har informationen til en hel stige.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

2.4. Bakterier og virus har også dna

Har bakterier overhovedet noget til fælles med mennesker?

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

2.7. RNA, dna og proteiner

Hvordan bliver dna-koden oversat, så der dannes lige præcis de proteiner, som den enkelte celle har brug for?

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

2.1. Cellens nøglemolekyler

Dna og proteiner er nøglemolekyler i cellens kerne

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

2.2. Et gen koder for et protein

Ét gen koder for ét protein.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

2.3. Gener består af dna

Hvad sker der, hvis man blander en ufarlig og levende bakterie med en sygdomsfremkaldende men død bakterie?

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

2.12. RNA kom før dna

RNA var faktisk det første genetiske molekyle. Men hvorfor skiftede naturen så over til dna? En forklaring er, at RNA er mere ustabilt end dna.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

2.13. Mutationer

Mutationer er ændringer i den genetiske information.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

2.14. Mutationer kan repareres

Uden mutationer ville vi mennesker nok ikke være på Jorden i dag.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

2.8. Dna-koder består af baser

Den genetiske kode må være et sprog, hvor de basale enheder er de fire N-holdige baser: A=Adenin, T=Thymin, C=Cytosin og G=Guanin. Signalerne fra arvemassen til cellens proteinsyntese, i form af transfer-RNA, er sammensat af serier af tre af disse fire baser – de såkaldte codons, der hver koder for en bestemt aminosyre

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

2.9. Gener er dna-sekvenser

Et gen består af en sekvens af dna-nukleotider.

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

2.10. En rna-besked kan ændres

Hvordan kommer dna-koden ud af cellekernen?

Se mere
Undervisning / 19. april 2016

2.11. Nogle virus klarer sig med rna

Nogle virus gemmer genetisk information i RNA.

Se mere