12. oktober 2010

Noget om celler

Undervisning / 12. oktober 2010

1. Celler er kroppens byggesten

Alle levende organismer består af celler, der er små levende enheder afgrænset af en membran fra omverdenen.

Se mere
Undervisning / 12. oktober 2010

2. Cellen og dens bestanddele

Cellers størrelse og form varierer, alt efter hvilken funktion de har.

Se mere
Undervisning / 12. oktober 2010

3. Flercellede organismer – funktion og samarbejde

En flercellet organisme kan beskrives som et kollektiv af celler, der sammen udgør en højerestående organisme med flere egenskaber end summen af de dele, den består af.

Se mere
Undervisning / 12. oktober 2010

4. Stamceller og fosterudvikling

Det er celledelinger, der gør det muligt for flercellede organismer som for eksempel mennesket at udvikle sig fra en enkelt celle - det befrugtede æg.

Se mere
Undervisning / 12. oktober 2010

5. Celledifferentiering

Selvom man i dag kan beskrive fosterudviklingen trin for trin, ved forskerne endnu meget lidt om, hvordan udviklingen præcist styres, for eksempel hvad der styrer de tidligste celledifferentieringer, eller hvad der regulerer generne, som styrer fosterudviklingen.

Se mere
Undervisning / 12. oktober 2010

6. Styring af celledifferentiering

Cellers differentiering - uspecialiserede cellers udvikling mod at blive til mere specialiserede celler som fx leverceller, nerveceller eller hudceller - er baseret på ændringer i genernes funktion.

Se mere
Undervisning / 12. oktober 2010

7. Planters cellebiologi og organisering

Planteceller ligner på mange måder dyreceller – og herunder menneskeceller. Men på afgørende punkter er de forskellige.

Se mere
Undervisning / 12. oktober 2010

8. Opgaver

Læs kapitlerne til "Noget om celler" og løs opgaverne.

Se mere