Etik handler om, hvad vi bør gøre som individer og som samfund

etiske temaer grafik

Etiske temaer

Få overblik over de forskellige temaer, vi arbejder med. Vi udgiver materiale i forskellige former, fx udtalelser, redegørelser og undervisningsmateriale.

Læs mere
medlemmer grafik

Medlemmer

Der sidder 17 medlemmer i Det Etiske Råd og de kommer alle med forskellig baggrund. Her finder information om, hvem der aktuelt er medlem.

Læs mere
om Det Etiske Råd grafik

Om det Etiske Råd

Vores opgave er at rådgive og skabe debat om nye bio- og genteknologier, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer.

Læs mere

Seneste nyt

Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 15. september 2016

Rådsmøde nr. 313, september 2016

Udtalelse om fosterreduktion og oplæg vedr. personlig medicin af Lene Koch, som er historiker og tidligere medlem af Det Etiske Råd. Hun skrev doktorafhandling om eugenikkens historie i Danmark og har deltaget i en etisk følgegruppe i sammenhæng med det såkaldte pan-genom projekt, hvor forskere ville kortlægge det ”danske genom”.

Se mere
Nyhed / 8. september 2016

Nyt medlem

Henrik Gade Jensen er nyt medlem af Det Etiske Råd. Han erstatter Steen Vallentin og indtræder i Det Etiske Råd den 8. september 2016.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 23. august 2016

Høringssvar, fritvalgsordninger, frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v., udkast til bekendtgørelse om indgåelse af aftaler efter de udvidede fritvalgsordninger m.v. og vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Se mere