Behandlingsturisme

International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer

Magt og afmagt i psykiatrien

Magt og afmagt i psykiatrien – et projekt om etik og brug af tvang i psykiatrien

Genom-undersøgelser

Genom-undersøgelser – etiske dilemmaer i diagnostik, forskning og direkte til forbrugeren

Tema om aktiv dødshjælp

Tema om aktiv dødshjælp

Nyheder

Se video fra EtikDyst på Christiansborg

Det blev en dag i etikkens og stamcellernes tegn, da Det Etiske Råds projektkonkurrence kulminerede 15. april 2015 med fremlæggelser fra vinderne, oplæg fra forskere og debat med politikere og medlemmer af Rådet. Vi har samlet indtryk fra dagen i et videoklip, hvor du kan høre vinderklasserne fortælle, hvordan de oplevede at medvirke i EtikDyst23.04.2015

Rådsmøde nr. 298, april 2015

Det Etiske Råd skal ved april-mødet afrunde arbejdet med de kommende udtalelser om Forskning i sundhedsdata og Opbevaring og donation af ubefrugtede æg. Det er planlagt, at udtalelserne skal udkomme inden sommerferien. Derudover skal Rådet drøfte flere emner til arbejdsplanen for 2015–2016 samt evaluere de seneste initiativer målrettet undervisningssektoren22.04.2015

Vinderne af EtikDyst 2015 er fundet

Det Etiske Råd udskrev i efteråret 2014 konkurrencen EtikDyst for gymnasieelever i anledningen af det nye undervisningsmateriale om stamceller. Eleverne blev udfordret til at besvare en række opgaver, der både har krævet indsigt i den naturvidenskabelige baggrund for stamceller og de forskellige etiske holdninger på området13.04.2015

Nyeste udgivelser

Forside, antologien 'Det svære valg. Udfordringer for den etiske forbruger'

Det svære valg. Udfordringer for den etiske forbruger (2015)

Fødevarerne er ansvarlige for 19%–29% af den globale menneskeskabte udledning af drivhusgasser, og der er meget at hente, hvis vi begynder at spise mere klimavenligt. Det Etiske Råd har i denne antologi inviteret eksperter og interessenter til at give deres bud på, om det er forbrugernes ansvar at vende udviklingen.
Neuroetik forsidegrafik

Neuroetik (2014)

En udgivelse med Det Etiske Råds udtalelse om deep brain stimulation og nogle kommentarer til udtalelsen. Udgivelsen rummer også Svend Åge Madsens novelle Hin Anden og nogle tekster, der demonstrerer og beskriver, hvordan man kan bruge science fiction til at tage stilling til brugen af nye teknologier, fx teknologier, der er udviklet ud fra hjerneforskning og rummer nye etiske spørgsmål.