Behandlingsturisme

International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer

Magt og afmagt i psykiatrien

Magt og afmagt i psykiatrien – et projekt om etik og brug af tvang i psykiatrien

Genom-undersøgelser

Genom-undersøgelser – etiske dilemmaer i diagnostik, forskning og direkte til forbrugeren

Tema om aktiv dødshjælp

Tema om aktiv dødshjælp

Nyheder

Høringssvar på bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion

Det Etiske Råd har netop sendt høringssvar til Sundhedsstyrelsen på bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion24.10.2014

Rådsmøde nr. 292, oktober 2014

Dagsordenen for rådsmødet i oktober er tætpakket med flere oplæg om Rådets igangværende arbejde, herunder emnerne 'den etiske forbruger' og sundhedsdata. Derudover skal Rådet drøfte mulighederne for et samarbejde med Børnerådet om en udtalelse om tvang af børn i somatikken. Rådet skal også behandle udkast til høringssvar på bekendtgørelser og vejledninger om bl.a. assisteret reproduktion22.10.2014

EtikDysten er i gang

I dag udløber fristen til at tilmelde sig EtikDyst. Flere af landets gymnasier har tilmeldt sig og har nu frem til februar 2015 til at lave et projekt om stamceller. Den bedste klasse kommer på Christiansborg for blandt andet at fremlægge deres projekt for politikerne10.10.2014

Nyeste udgivelser

Neuroetik forsidegrafik

Neuroetik (2014)

En udgivelse med Det Etiske Råds udtalelse om deep brain stimulation og nogle kommentarer til udtalelsen. Udgivelsen rummer også Svend Åge Madsens novelle Hin Anden og nogle tekster, der demonstrerer og beskriver, hvordan man kan bruge science fiction til at tage stilling til brugen af nye teknologier, fx teknologier, der er udviklet ud fra hjerneforskning og rummer nye etiske spørgsmål.
Udtalelse om embryo- og dobbeltdonation forside

Det Etiske Råds udtalelse om embryo- og dobbeltdonation

I udtalelsen tager Det Etiske Råds medlemmer stilling til, om de to former for assisteret reproduktion – embryo- og dobbeltdonation – bør lovliggøres. De må ikke anvendes i dag, fordi lovgivningen rummer en bestemmelse om, at mindst én af de kommende forældre skal være genetisk ophav til barnet. Dette er ikke tilfældet ved de nævnte former for donation