Behandlingsturisme

International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer

Magt og afmagt i psykiatrien

Magt og afmagt i psykiatrien – et projekt om etik og brug af tvang i psykiatrien

Genom-undersøgelser

Genom-undersøgelser – etiske dilemmaer i diagnostik, forskning og direkte til forbrugeren

Tema om aktiv dødshjælp

Tema om aktiv dødshjælp

Nyheder

Rådsmøde nr. 297, marts 2015

På rådsmødet i marts skal Rådet drøfte den kommende udtalelse om forskning i sundhedsdata, herunder Rådets anbefalinger, som bliver offentliggjort senere på foråret. Rådet skal også diskutere flere emner til arbejdsplanen for 2015–2016 og arbejder videre med den kommende udtalelse om kunstig befrugtning25.03.2015

Rådsmøde nr. 296, februar 2015

Ved februar-mødet skal Rådet arbejde videre med den kommende udtalelse om kunstig befrugtning. Rådet arbejder også videre med mulige emner til den kommende arbejdsplan for 2015–2016, som skal vedtages op til sommerferien. Endelig er Rådet blevet bedt om at indstille et medlem til Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, der skal understøtte beslutninger om konkrete nationale screeningsprogrammer i Danmark25.02.2015

Høringssvar til evaluering af Sundhedsstyrelsens vejledning om fravalg af livsforlængende behandling

Det Etiske Råd er blevet inviteret til at bidrage til evaluering af Sundhedsstyrelsens vejledning om fravalg af livsforlængende behandling. Sundhedsstyrelsen vil udgive to 'pixi-udgaver', som er målrettet borgere og sundhedspersonale, og Rådet giver i sit høringssvar enkelte forslag til, hvad det finder hensigtsmæssigt at fremhæve heri28.01.2015

Nyeste udgivelser

Forside, antologien 'Det svære valg. Udfordringer for den etiske forbruger'

Det svære valg. Udfordringer for den etiske forbruger (2015)

Fødevarerne er ansvarlige for 19%–29% af den globale menneskeskabte udledning af drivhusgasser, og der er meget at hente, hvis vi begynder at spise mere klimavenligt. Det Etiske Råd har i denne antologi inviteret eksperter og interessenter til at give deres bud på, om det er forbrugernes ansvar at vende udviklingen.
Neuroetik forsidegrafik

Neuroetik (2014)

En udgivelse med Det Etiske Råds udtalelse om deep brain stimulation og nogle kommentarer til udtalelsen. Udgivelsen rummer også Svend Åge Madsens novelle Hin Anden og nogle tekster, der demonstrerer og beskriver, hvordan man kan bruge science fiction til at tage stilling til brugen af nye teknologier, fx teknologier, der er udviklet ud fra hjerneforskning og rummer nye etiske spørgsmål.