Behandlingsturisme

International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer

Magt og afmagt i psykiatrien

Magt og afmagt i psykiatrien – et projekt om etik og brug af tvang i psykiatrien

Genom-undersøgelser

Genom-undersøgelser – etiske dilemmaer i diagnostik, forskning og direkte til forbrugeren

Tema om aktiv dødshjælp

Tema om aktiv dødshjælp

Nyheder

Se video med oplæg og debat fra Rådets debatdag om sundhedsdata

Under overskriften "Forskning i dine sundhedsoplysninger?", inviterede Rådet den 11. december 2014 til debat på Christiansborg med politikere, professionelle og borgere om udviklingen i den mere omfattende indsamling af og adgang til borgernes sundhedsoplysninger, vi har oplevet i nyere tid18.12.2014

Det Etiske Råd ønsker glædelig jul og godt nytår

2014 har været et begivenhedsrigt år for Rådet med mange debatskabende aktiviteter18.12.2014

Rådsmøde nr. 294, december 2014

På sidste møde i år gør Rådet status for sit arbejde i 2014. Arbejdet i de igangværende arbejdsgrupper fortsætter og Rådet skal derfor drøfte den videre proces for arbejdet med "diagnoser" og "den etiske forbruger"17.12.2014

Nyeste udgivelser

Neuroetik forsidegrafik

Neuroetik (2014)

En udgivelse med Det Etiske Råds udtalelse om deep brain stimulation og nogle kommentarer til udtalelsen. Udgivelsen rummer også Svend Åge Madsens novelle Hin Anden og nogle tekster, der demonstrerer og beskriver, hvordan man kan bruge science fiction til at tage stilling til brugen af nye teknologier, fx teknologier, der er udviklet ud fra hjerneforskning og rummer nye etiske spørgsmål.
Udtalelse om embryo- og dobbeltdonation forside

Det Etiske Råds udtalelse om embryo- og dobbeltdonation

I udtalelsen tager Det Etiske Råds medlemmer stilling til, om de to former for assisteret reproduktion – embryo- og dobbeltdonation – bør lovliggøres. De må ikke anvendes i dag, fordi lovgivningen rummer en bestemmelse om, at mindst én af de kommende forældre skal være genetisk ophav til barnet. Dette er ikke tilfældet ved de nævnte former for donation