Behandlingsturisme

International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer

Magt og afmagt i psykiatrien

Magt og afmagt i psykiatrien – et projekt om etik og brug af tvang i psykiatrien

Genom-undersøgelser

Genom-undersøgelser – etiske dilemmaer i diagnostik, forskning og direkte til forbrugeren

Tema om aktiv dødshjælp

Tema om aktiv dødshjælp

Nyheder

Rådsmøde nr. 299, maj 2015

Ved rådsmødet i maj skal Rådet drøfte flere emner til den kommende arbejdsplan, der bliver vedtaget i juni. Rådet skal også drøfte en eventuel stillingtagen til forsikringsselskabers ønske om adgang til kunders gentest. Rådet har tidligere udtalt sig om emnet i 2007. På dagsordenen er også Rådets nyeste undervisningsmateriale, Ønskebarn, som mange af landets grundskoler, siden begyndelsen af maj, har bestilt i – indtil videre – 8.000 eksemplarer20.05.2015

Mere åbenhed og kontrol skal sikre fortsat tillid mellem borgere og forskere

Det Etiske Råd offentliggør i dag sin udtalelse om forskning i sundhedsdata og biologisk materiale i Danmark. Rådet anbefaler mere åbenhed om og kontrol med de samlinger af data og væv, som danskerne lægger krop til, eksempelvis i form af blodprøver eller genetiske data12.05.2015

Det Etiske Råd offentliggør udtalelse om opbevaring og brug af ubefrugtede æg

Rådet har 6. maj 2015 offentliggjort sin udtalelse om opbevaring og brug af ubefrugtede æg. I udtalelsen præsenterer Rådet anbefalinger og beskriver af de forskellige hensyn og problemstillinger, man må forholde sig til, når man udtager og nedfryser æg til senere brug06.05.2015

Nyeste udgivelser

Forsidegrafik Forskning i sundhedsdata udtalelse

Forskning i sundhedsdata og biologisk materiale i Danmark (2015)

En kombination af en bioteknologisk og digital revolution medfører, at enorme mængder af sundhedsdata tilvejebringes og gøres tilgængelige i dataregistre og biobanker. Det Etiske Råd har set nærmere på de etiske dilemmaer, udviklingen rejser, og præsenterer i denne udtalelse anbefalinger og overvejelserne bag.
Udtalelse om opbevaring og brug af ubefrugtede æg forside

Udtalelse om opbevaring og brug af ubefrugtede æg (2015)

I udtalelsen præsenterer Rådet anbefalinger og beskriver af de forskellige hensyn og problemstillinger, man må forholde sig til, når man udtager og nedfryser æg til senere brug