Det Etiske Råd på Folkemødet 2015 bannergrafik

Sundhedsdata bannergrafik

Etisk Forum for Unge 2015: Ønskebarn

Behandlingsturisme

International handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer

Magt og afmagt i psykiatrien

Magt og afmagt i psykiatrien – et projekt om etik og brug af tvang i psykiatrien

Genom-undersøgelser

Genom-undersøgelser – etiske dilemmaer i diagnostik, forskning og direkte til forbrugeren

Tema om aktiv dødshjælp

Tema om aktiv dødshjælp

Nyheder

Rådsmøde nr. 304, november 2015

På årets næstsidste rådsmøde skal vi vedtage dele af det igangværende arbejde om 'den etiske forbruger'. Vi forventer at præsentere projektet i første del af 2016. På rådsmødet skal vi også godkende kommissorium for den nyopstartede arbejdsgruppe om nudging26.11.2015

Rådsmøde nr. 303, oktober 2015

På rådsmødet i oktober tager Rådet hul på debatten om nudging og folkesundhed med gæsteoplæg og diskussion. Derudover skal Rådet drøfte et eventuelt høringssvar på et fremsat lovforslag om ændring af lov om assisteret reproduktion. På dagsordenen er også den endelige godkendelse af arbejdet om 'etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser', der vil blive præsenteret i slutningen af januar 201622.10.2015

Gravide med et misbrug af rusmidler

Det Etiske Råd har i dag afgivet høringssvar om afrapporteringen fra en arbejdsgruppe om gravide med et misbrug af rusmidler29.09.2015

Nyeste udgivelser

forsidegrafik Årsberetning 2014

Årsberetning 2014 (2015)

Årsberetningen giver et samlet overblik over Det Etiske Råds aktiviteter i 2014
Forsidegrafik Forskning i sundhedsdata udtalelse

Forskning i sundhedsdata og biologisk materiale i Danmark (2015)

En kombination af en bioteknologisk og digital revolution medfører, at enorme mængder af sundhedsdata tilvejebringes og gøres tilgængelige i dataregistre og biobanker. Det Etiske Råd har set nærmere på de etiske dilemmaer, udviklingen rejser, og præsenterer i denne udtalelse anbefalinger og overvejelserne bag.