Om Det Etiske Råd

Illustration, der viser babyfødder i morens hænder

KORT FORTALT

I Det Etiske Råd rådgiver og skaber vi debat om nye bio- og genteknologier, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Vi tager også stilling til etiske spørgsmål, der har at gøre med vores sundhedsvæsen.

I Rådet følger vi udviklingen, og vi igangsætter løbende nye projekter, der søger at udrede de etiske spørgsmål, som anvendelsen af nye teknikker kan føre med sig. Vi er et uafhængigt og selvstændigt råd og modtager derfor ikke instrukser eller lignende fra hverken ministre, Folketinget eller andre om opgaver, vi skal tage op i Rådet eller med hensyn til konkret indhold af udtalelser, rådgivning, offentlige debatter eller andet.

Aktiviteter

Vi afholder et heldagsmøde ca. en gang om måneden og derudover holder medlemmerne møder i de arbejdsgrupper, der aktuelt er nedsat. Udbyttet fra arbejdsgrupperne har mange former, og vi udgiver både redegørelser, udtalelser og høringssvar, og arrangerer også debatarrangementer. Vi prioriterer at formidle vores arbejde bredt, blandt også ved brug af interaktive platforme målrettet undervisningen i grundskolen og gymnasieskolen.

Medlemmerne

Rådet består af 17 medlemmer, der bliver udpeget for en 3-årig periode. Medlemmer kan genbeskikkes for yderligere 3 år og kan derfor højst være medlem i 6 år. Medlemmerne er en blanding af fag- og lægpersoner.

9 medlemmer bliver udpeget af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd og 8 medlemmer bliver udpeget af fire ministerier (Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet)

Hvorfor blev Det Etiske Råd oprettet?

Det første danske reagensglasbarn blev født i 1984 og var et tydeligt tegn på, at den teknologiske udvikling flyttede grænser for, hvad man hidtil ikke havde anset for at være muligt.

Debatten om reagensglasmetoden førte i 1987 til oprettelsen af et etisk råd til rådgivning af Folketinget og offentlige myndigheder, og til at understøtte en offentlig debat i befolkningen om forskningens muligheder på sundhedsområdet med nye bio- og genteknologier. I forbindelse med Rådets etablering blev også Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd oprettet.

I 2004 blev Rådets arbejdsområde udvidet til også at omfatte den bio- og genteknologiske udvikling inden for natur, miljø og fødevarer.

Læs mere om Det Etiske Råds mandat i Loven om Det Etiske Råd på retsinfo.dk.

Sekretariatet

Her kan du se medarbejderne i sekretariatet.
Læs mere

Kontakt os

Find oplysninger om vores postadresser og hvordan du kan kontakte os via sikker post.

Find kontaktoplysninger

Nyhedsbrev

Bliv opdateret på vores arbejde med vores nyhedsbrev, som vi udsender ca. 6 gange årligt.

Tilmeld nyhedsbrev

Rådsmøder

Se dagsordener for rådets møder.
Læs mere

Internationalt samarbejde

Se internationale organisationer og aktiviteter som rådet beskæftiger sig med.
Læs mere

Etik-links

Her kan du finde links til andre etiske råd, nævn, komiteer m.m.

Læs mere

Årsberetninger

Læs årsberetningerne.
Læs mere

Årsrapporter

Læs årsrapporterne.
Læs mere

Om Det Etiske Råd

I Det Etiske Råd rådgiver og skaber vi debat om nye bio- og genteknologier, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Vi tager også stilling til etiske spørgsmål, der har at gøre med vores sundhedsvæsen.

I Rådet følger vi udviklingen, og vi igangsætter løbende nye projekter, der søger at udrede de etiske spørgsmål, som anvendelsen af nye teknikker kan føre med sig. Vi er et uafhængigt og selvstændigt råd og modtager derfor ikke instrukser eller lignende fra hverken ministre, Folketinget eller andre om opgaver, vi skal tage op i Rådet eller med hensyn til konkret indhold af udtalelser, rådgivning, offentlige debatter eller andet.

Aktiviteter

Vi afholder et heldagsmøde ca. en gang om måneden og derudover holder medlemmerne møder i de arbejdsgrupper, der aktuelt er nedsat. Udbyttet fra arbejdsgrupperne har mange former, og vi udgiver både redegørelser, udtalelser og høringssvar, og arrangerer også debatarrangementer. Vi prioriterer at formidle vores arbejde bredt, blandt også ved brug af interaktive platforme målrettet undervisningen i grundskolen og gymnasieskolen.

Medlemmerne

Rådet består af 17 medlemmer, der bliver udpeget for en 3-årig periode. Medlemmer kan genbeskikkes for yderligere 3 år og kan derfor højst være medlem i 6 år. Medlemmerne er en blanding af fag- og lægpersoner.

9 medlemmer bliver udpeget af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd og 8 medlemmer bliver udpeget af fire ministerier (Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet)

Hvorfor blev Det Etiske Råd oprettet?

Det første danske reagensglasbarn blev født i 1984 og var et tydeligt tegn på, at den teknologiske udvikling flyttede grænser for, hvad man hidtil ikke havde anset for at være muligt.

Debatten om reagensglasmetoden førte i 1987 til oprettelsen af et etisk råd til rådgivning af Folketinget og offentlige myndigheder, og til at understøtte en offentlig debat i befolkningen om forskningens muligheder på sundhedsområdet med nye bio- og genteknologier. I forbindelse med Rådets etablering blev også Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd oprettet.

I 2004 blev Rådets arbejdsområde udvidet til også at omfatte den bio- og genteknologiske udvikling inden for natur, miljø og fødevarer.

Læs mere om Det Etiske Råds mandat i Loven om Det Etiske Råd på retsinfo.dk.