Undervisning

KORT FORTALT

Vi har målrettet en stor del af vores udgivelser til elever og studerende i grundskolens ældste klasser og i gymnasieskolen.

Her på siden kan du orientere dig i tekster målrettet grundskolens ældste klassetrin eller gymnasieskolen.

Til grundskolen og gymnasieskolen har vi portalen, Etik og Livets Byggeklodser, som går i dybden med nye bioteknologier og etik. Portalen er inddelt i forskellige temaer, fx genteknologi, gentest, GMO og bioenergi. Hvert enkelt tema rummer baggrundstekster om teknologierne; interview med forskere, som arbejder med teknologien; interview med etikere, som forholder sig til de dilemmaer, som følger af teknologiens anvendelse samt opgaver, som eleverne kan arbejde med. Emnerne egner sig særlig godt til fx AT-forløb og andre tværfaglige projekter i fagene biologi, religion og filosofi.

Derudover har vi til grundskolen også vores temahæfter, som vi kalder Etisk Forum for Unge. Det udkommer hvert andet år og handler om aktuelle problemstillinger, som er relevante at diskutere i 8. – 10. klasse. Ligesom Etik og Livets Byggeklodser, egner Etisk Forum for Unge sig også godt til tværfagligt projektarbejde.

Etik og Livets Byggeklodser for gymnasieskolen

Tværfagligt undervisningsmateriale om bioteknologier og etik. Materialet er målrettet gymnasialt niveau.
Læs mere

Til skoleelever og studerende

Skriver du opgave eller projekt om et emne, som Det Etiske Råd har arbejdet med? Så kan du højst sandsynligt finde hjælp her! Vi har nemlig samlet information om de emner, vi hyppigst bliver spurgt til.
Læs mere

Etik og Livets Byggeklodser for grundskolen

Tværfagligt undervisningsmateriale om bioteknologier og etik. Materialet er målrettet de ældre klassetrin i grundskolen.
Læs mere

Etisk Forum for Unge

Et undervisnings- og demokratiprojekt for grundskolens 9. og 10. klasse. Materialet bliver udgivet hvert andet år og behandler forskellige etiske temaer. Her får du et overblik over de nyeste udgivelser.
Læs mere