Rådsmøder

stockholm i fugleperspektiv
Nyhed / 28. april 2022

Stort skandinavisk etisk rådsmøde afholdes for første gang

Den 5.-6. maj 2022 afholder de nationale etiske råd i Danmark, Norge og Sverige deres første fællesmøde. Her vil brugen af nye biomedicinske teknologier og de etiske spørgsmål, der knytter sig hertil, blandt andet være på dagsordenen.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 18. november 2021

Rådsmøde, november 2021

På dagens møde var der inviteret to gæster, som oplyste om sundhedsvæsenets styringsredskaber og virkningen heraf. Jes Søgaard, som er professor i sundhedsøkonomi, og Lasse Nielsen, som er lektor og filosof, og beskæftiget med politisk filosofi og sundhedsetik på SDU.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 25. oktober 2021

Rådsmøde, oktober 2021

Projektet ”Omsorg i sundhedsvæsenet” er nu kommet så vidt at det kan præsentere en udtalelse og en endelig redegørelse.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 22. september 2021

Rådsmøde, september 2021

Arbejdsgruppen på rådets projekt om nye fødevareteknologier har påbegyndt arbejdet med at lægge en mere detaljeret plan for struktur og indhold af projektet.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 30. august 2021

Rådsmøde, august 2021

Arbejdsgruppen ”Omsorg i sundhedsvæsenet” er nu kommet så vidt, at den kan præsentere et udkast til en endelig redegørelse.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 30. juni 2021

Rådsmøde, juni 2021

Foranlediget af den internationale situation, hvor en række lande har taget forskellige skridt til at tillade aktiv dødhjælp, vil Det Etiske Råd her få lejlighed til at drøfte de to emner og få yderligere viden om den aktuelle udvikling. Her vil særligt udviklingen i Tyskland, hvor forfatningsdomstolen i februar 2020 afgjorde, at et forbud mod assisteret selvmord er forfatningsstridigt, stå i centrum.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 31. maj 2021

Rådsmøde, maj 2021

Arbejdsgruppen vedrørende kunstig intelligens i sundhedsvæsenet er nu for alvor kommet i gang med arbejdet, og har som det første valgt at fokusere på kommissoriets tema nummer to: risici ved brug af kunstig intelligens til diagnostik og behandling

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 22. april 2021

Rådsmøde, april 2021

CRISPR-teknologien udgør et af rådets kerneområder inden for bio- og genteknologi, og formålet med punktet i dag var bl.a. opdatering på området og rådets tidligere arbejde

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 25. marts 2021

Rådsmøde, marts 2021

Rådet arbejder på dette møde videre med teksten ”Et overblik i debatten om coronapas,” som belyser etiske hensyn i forbindelse med udviklingen og indførslen af et coronapas.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 25. februar 2021

Rådsmøde, februar 2021

Som et led i rådets arbejde med omsorg i sundhedsvæsenet, har rådet virtuelt besøg af hospitalspræst Lotte Blicher Mørk, som vil holde oplæg om, hvad omsorgens rolle er i sundhedsvæsenet

Se mere