Rådsmøder

Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 22. april 2021

Rådsmøde, april 2021

CRISPR-teknologien udgør et af rådets kerneområder inden for bio- og genteknologi, og formålet med punktet i dag var bl.a. opdatering på området og rådets tidligere arbejde

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 25. marts 2021

Rådsmøde, marts 2021

Rådet arbejder på dette møde videre med teksten ”Et overblik i debatten om coronapas,” som belyser etiske hensyn i forbindelse med udviklingen og indførslen af et coronapas.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 25. februar 2021

Rådsmøde, februar 2021

Som et led i rådets arbejde med omsorg i sundhedsvæsenet, har rådet virtuelt besøg af hospitalspræst Lotte Blicher Mørk, som vil holde oplæg om, hvad omsorgens rolle er i sundhedsvæsenet

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 2. februar 2021

Rådsmøde, januar 2021

Rådet indledte arbejdet med juridisk kønsskifte for mindreårige og på dette første møde fokuserede rådet på at få viden om emnet og tog en indledende diskussion.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 7. januar 2021

Rådsmøde, december 2020

I forbindelse med rådets emneudvælgelse blev det besluttet, at rådet ville beskæftige sig med COVID-19 og vaccination inden for den eksisterende ramme for COVID-19 og etik teksterne, der ligger tilgængelige på rådets hjemmeside

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 26. november 2020

Rådsmøde, november 2020

Morten Mørup introducerede til brugen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet fra et teknisk perspektiv, mens Anna Pors Nielsen talte om de etiske problemstillinger forbundet med brugen af kunstig intelligens i forbindelse med diagnostik og behandling

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 4. november 2020

Rådsmøde, oktober 2020

For første gang i rådets historie, inviterede rådet i 2019 relevante organisationer og institutioner til at byde ind med forslag til emner, som rådet kan tage op til behandling. Invitationen resulterede i 30 indkomne forslag

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 24. september 2020

Rådsmøde, september 2020

Der arbejdes videre med udkast til udtalelse vedr. opbevaring af befrugtede og ubefrugtede æg

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 27. august 2020

Rådsmøde, august 2020

Som led i rådets strategi, er det besluttet, løbende at afholde temadage med fokus på rådets kerneområder. Der startes med assisteret reproduktion, med baggrund i ministerens forespørgsel om rådets holdning til opbevaringsperioden for nedfrosne æg

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 8. juli 2020

Rådsmøde, juni 2020

Det Etiske Råd har modtaget en henvendelse fra filmproducenten Linus Mørk, Magnus Film, der spørger, hvorvidt Rådet ønsker at deltage i en TV-serie om Det Etiske Råd.

Se mere