Rådsmøder

Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 30. august 2021

Rådsmøde, august 2021

Arbejdsgruppen ”Omsorg i sundhedsvæsenet” er nu kommet så vidt, at den kan præsentere et udkast til en endelig redegørelse.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 30. juni 2021

Rådsmøde, juni 2021

Foranlediget af den internationale situation, hvor en række lande har taget forskellige skridt til at tillade aktiv dødhjælp, vil Det Etiske Råd her få lejlighed til at drøfte de to emner og få yderligere viden om den aktuelle udvikling. Her vil særligt udviklingen i Tyskland, hvor forfatningsdomstolen i februar 2020 afgjorde, at et forbud mod assisteret selvmord er forfatningsstridigt, stå i centrum.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 31. maj 2021

Rådsmøde, maj 2021

Arbejdsgruppen vedrørende kunstig intelligens i sundhedsvæsenet er nu for alvor kommet i gang med arbejdet, og har som det første valgt at fokusere på kommissoriets tema nummer to: risici ved brug af kunstig intelligens til diagnostik og behandling

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 22. april 2021

Rådsmøde, april 2021

CRISPR-teknologien udgør et af rådets kerneområder inden for bio- og genteknologi, og formålet med punktet i dag var bl.a. opdatering på området og rådets tidligere arbejde

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 25. marts 2021

Rådsmøde, marts 2021

Rådet arbejder på dette møde videre med teksten ”Et overblik i debatten om coronapas,” som belyser etiske hensyn i forbindelse med udviklingen og indførslen af et coronapas.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 25. februar 2021

Rådsmøde, februar 2021

Som et led i rådets arbejde med omsorg i sundhedsvæsenet, har rådet virtuelt besøg af hospitalspræst Lotte Blicher Mørk, som vil holde oplæg om, hvad omsorgens rolle er i sundhedsvæsenet

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 2. februar 2021

Rådsmøde, januar 2021

Rådet indledte arbejdet med juridisk kønsskifte for mindreårige og på dette første møde fokuserede rådet på at få viden om emnet og tog en indledende diskussion.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 7. januar 2021

Rådsmøde, december 2020

I forbindelse med rådets emneudvælgelse blev det besluttet, at rådet ville beskæftige sig med COVID-19 og vaccination inden for den eksisterende ramme for COVID-19 og etik teksterne, der ligger tilgængelige på rådets hjemmeside

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 26. november 2020

Rådsmøde, november 2020

Morten Mørup introducerede til brugen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet fra et teknisk perspektiv, mens Anna Pors Nielsen talte om de etiske problemstillinger forbundet med brugen af kunstig intelligens i forbindelse med diagnostik og behandling

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 4. november 2020

Rådsmøde, oktober 2020

For første gang i rådets historie, inviterede rådet i 2019 relevante organisationer og institutioner til at byde ind med forslag til emner, som rådet kan tage op til behandling. Invitationen resulterede i 30 indkomne forslag

Se mere