Assisteret reproduktion (kunstig befrugtning)

KORT FORTALT

I dag er mulighederne for at få hjælp blevet bedre og mere almindelige, hvis det er svært at blive gravid, og i dag bliver næsten hvert tiende barn født efter brug af assisteret reproduktion.

Vi har udgivet flere redegørelser, udtalelser og undervisningsmateriale, der diskuterer de etiske dilemmaer, der følger af assisteret reproduktion og de forskellige teknikker, man bruger nu og måske kan bruge i fremtiden.

Du finder det hele her på denne temaside.

Seneste nyt

Høringssvar grafik
Høringssvar / 16. november 2020

Høringssvar, opbevaringsperiode for menneskelige æg

Det Etiske Råds høringssvar over Lovforslag om ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg udtaget på medicinsk indikation.

Se mere
Udtalelse / 29. september 2020

Opbevaring af befrugtede æg og ubefrugtede ægceller

Et samlet Etisk Råd anbefaler i denne udtalelse en udvidelse af opbevaringstiden for befrugtede æg og ubefrugtede ægceller.

Se mere
Udtalelse om dobbeltdonation forside, to kvinder med barnevogn i fart
Udtalelse / 5. februar 2017

Anbefalinger om lovliggørelse af dobbeltdonation (2017)

Ved dobbeltdonation modtager en kvinde, der ønsker at blive gravid, både æg og sæd fra donorer. Den eksisterende lovgivning rummer et forbud mod denne donationsform for at sikre, at barnet er genetisk beslægtet med mindst én af de kommende forældre. Det Etiske Råd har taget stilling til, om forbuddet bør lempes, blandt andet set i lyset af nutidens familiemønstre, hvor mange børn vokser op i en helt anden slags familie end den traditionelle kernefamilie.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 7. juni 2016

Donation af æg ved flere vævscentre

Rådet har besvaret en høring om ændring af bekendtgørelse om assisteret reproduktion.

Se mere
Ønskebarn forsidecollage
Undervisning 8.–10. kl. / 25. november 2015

Ønskebarn

Ønskebarn er et undervisningsmateriale, der handler om de valg, man må træffe, når man bringer børn til verden med hjælp fra teknologien. Brug materialet til at starte en debat i klassen eller i forbindelse med tværfaglige undervisningsforløb.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 23. oktober 2015

Brug af sæd fra afdød mand

Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion.

Se mere
Forsidegrafik - udtalelse om opbevaring og brug af ubefrugtede æg
Udtalelse / 5. maj 2015

Opbevaring og brug af ubefrugtede æg

Udtalelse om opbevaring og brug af ubefrugtede æg

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 24. oktober 2014

Vejledninger om væv, celler og assisteret reproduktion

Høringssvar på høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion

Se mere
Udtalelse / 9. juli 2014

Embryo- og dobbeltdonation

Udtalelse om embryo- og dobbeltdonation

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 28. marts 2014

Høring over ændring ved behandling, diagnostik og forskning m.m.

Vedrørende høring over forslag til ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Se mere