Stamcelleforskning og sygdomsbehandling

KORT FORTALT

Forskning i stamceller berører de første faser af livet, den vedrører befrugtede æg og udifferentierede celler.

Stamcelleforskningen gør det klart, at livet kan begynde på adskillige måder, der for blot få år siden virkede som helt urealistisk science fiction.

Læs her om vores anbefalinger om forskellige af de teknologier og metoder, der bliver brugt i forskningen, og gå på opdagelse i vores undervisningsmateriale.

FAQ / 11. oktober 2016

FAQ: Stamceller

Vi får jævnligt spørgsmål om stamceller. Rådets undervisningssider består af let tilgængelige tekster, som kan give svar på langt de fleste spørgsmål

Se mere
Undervisning 8.–10. kl. / 13. juni 2014

Stamceller

Her kan du læse om, hvad stamcelleforskning egentlig er for noget. Find tekster om, der beskriver hvilke typer af stamceller, der findes, hvilke typer af stamceller, der giver etiske problemer – og hvorfor – og hvad stamcelleforskning kan bruges til.

Se mere
celler under mikroskop
Undervisning Gym / 13. juni 2014

Stamceller

Her kan du læse om, hvad stamcelleforskning egentlig er for noget. Find tekster om, der beskriver hvilke typer af stamceller, der findes, hvilke typer af stamceller, der giver etiske problemer – og hvorfor – og hvad stamcelleforskning kan bruges til.

Se mere
Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker - forsidegrafik
Redegørelse / 17. december 2010

Etiske aspekter ved nye typer af stamceller og befrugtningsteknikker

Læs i redegørelsen om nogle af de nye forskningsfelter inden for stamcelleforskningen og læs også Rådets stillingtagen til brugen af de nye teknikker.

Se mere
Undervisning 8.–10. kl. / 3. august 2010

Kimærer – blandingsvæsener

Her kan du læse om, hvad kimærer er for noget, og hvordan det giver mulighed for at blande celler og organer fra dyr og mennesker. Spørgsmålet er jo, om man på den måde kan komme til at fremstille individer, som går på tværs af dyr og mennesker.

Se mere
grafisk collage laboratorie, får og ged
Undervisning Gym / 3. august 2010

Kimærer – blandingsvæsener

Her kan du læse om, hvad kimærer er for noget, og hvordan det giver mulighed for at blande celler og organer fra dyr og mennesker. Spørgsmålet er jo, om man på den måde kan komme til at fremstille individer, som går på tværs af dyr og mennesker.

Se mere
Mand eller mus - forsidegrafik
Redegørelse / 25. september 2007

Mand eller mus?

I vores kultur og lovgivning ser vi dyr og mennesker som to klart adskilte kategorier

Se mere
Menneskeligt livs begyndelse - forsidegrafik
Debatoplæg / 10. marts 2003

Menneskeligt livs begyndelse og fosteranlægs etiske status

Debatoplæg fra Det Etiske Råd

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 26. november 2002

Reguleringen af forskning i og anvendelse af stamceller

Etisk begrundet stillingtagen til Genteknologiudvalgets spørgsmål om reguleringen af forskning i og anvendelse af stamceller

Se mere