Abort og fosterdiagnostik

KORT FORTALT

Flere etiske dilemmaer er til debat, når vi taler om abort og fosterdiagnostik. Fx spørgsmålet om, hvornår det er acceptabelt at udføre abort, og hvordan gravide bliver informeret om muligheder og konsekvenser af deres valg.

Det er i dag muligt for gravide at få en række informationer om fosteret inden udløbet af grænsen for fri abort i 12. graviditetsuge, og meget tyder på, at gravide i fremtiden kan få endnu flere informationer.

Vi følger udviklingen på området og har flere gange taget stilling til anvendelsen af fosterdiagnostik samt adgangen til fri abort.

Her finder du aktuelle og tidligere redegørelser og udtalelser om fosterdiagnostik og abort.

Forsidegrafik udtalelse om fosterantalsreduktion
Pressemeddelelse / 26. oktober 2016

Det Etiske Råd er splittet i spørgsmålet om fosterantalsreduktion

Skal en gravid kvinde frit kunne foretage fosterantalsreduktion til og med 12. uge i graviditeten, så fosterantalsreduktion sidestilles med provokeret abort? Det spørgsmål diskuterer Det Etiske Råd i en udtalelse, som offentliggøres i dag. Det Etiske Råd er splittet i sin stillingtagen og opfordrer til en offentlig debat om emnet.

Se mere
Forsidegrafik udtalelse om fosterantalsreduktion Forsidegrafik udtalelse om fosterantalsreduktion
Udtalelse / 26. oktober 2016

Udtalelse om fosterantalsreduktion

I denne udtalelse tager Det Etiske Råd stilling til, om gravide kvinder selv bør kunne træffe beslutning om fosterantalsreduktion inden udløbet af abortgrænsen.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 1. august 2016

Reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik

Det Etiske Råds kommentarer til udkastet til reviderede retningslinjer for fosterdiagnostik.

Se mere
Graviditetstest i forgrund, kvinde i trist og bekymret humør i baggrund
FAQ / 18. april 2016

FAQ: Provokeret abort

Vi får jævnligt spørgsmål om provokeret abort og har derfor lavet en liste med svar på de spørgsmål, der ofte bliver stillet.

Se mere
Ultralydsscanning af gravid
FAQ / 7. september 2015

FAQ: Fosterdiagnostik

Vi får jævnligt spørgsmål om fosterdiagnostik og har derfor lavet en liste med svar på de spørgsmål, der ofte bliver stillet.

Se mere
Scanningsbillede af foster indsat i collage
Udtalelse / 21. maj 2013

Brugen af kaliumindsprøjtning ved sene aborter i det danske sundhedsvæsen

Læs Det Etiske Råds stillingtagen til afslutning af et fosters liv med kaliumindsprøjtning forud for provokeret abort.

Se mere
Udtalelse / 29. marts 2011

Håndtering af aborterede fostre

En udtalelse om behovet for fælles retningslinjer for sygehusenes og lægernes rutiner for håndtering af aborterede fostre og inddragelse af forældrene.

Se mere
Udtalelse / 3. marts 2011

Kremering af flere fostre i samme kiste

Svar på henvendelse fra Odense Kommune om kremering af flere fostre i samme kiste

Se mere
Scanningsbillede af foster
Video / 7. december 2010

Fosterdiagnostik og etik – at vide eller ikke vide

Se med, når læger, vordende forældre og medlemmer af Det Etiske Råd stiller skarpt på fosterdiagnostik og etik.

Se mere
Collage pixeleret foster og gravid kvinde
Redegørelse / 20. oktober 2009

Fremtidens fosterdiagnostik

I løbet af nogle år udvikles der antageligt nye metoder til fosterdiagnostik, så den gravide kvinde kan få en lang række informationer om fosteret inden udløbet af grænsen for fri abort i 12. graviditetsuge.

Se mere