Kloning

Kloning - fåret Dolly med kid

KORT FORTALT

Mange kender historien om fåret Dolly, der revolutionerede vores forståelse af, hvordan liv starter.

Dolly blev skabt med en teknik, man kalder kernetransplantation, som kan anvendes til reproduktiv og terapeutisk kloning.

De etiske dilemmaer forbundet med kloning, handler blandt andet om, hvornår man kan tale om, at menneskeligt liv opstår.

Læs mere om teknikkerne og dilemmaerne her i vores undervisningsmateriale.

Kloning - fåret Dolly med kid
FAQ / 11. oktober 2016

FAQ: Kloning

Vi får jævnligt spørgsmål om kloning. Rådets undervisningssider består af let tilgængelige tekster, som kan give svar på langt de fleste spørgsmål

Se mere
Undervisning 8.–10. kl. / 10. maj 2011

Kloning

Her kan du læse om, hvad kloning egentlig er for noget, hvilke fremtidsmuligheder, kloning kan give, og om hvorfor det i Danmark ikke er lovligt at klone mennesker.

Se mere
grafisk collage med fåret dolly
Undervisning Gym / 16. august 2010

Kloning

Her kan du læse om, hvad kloning egentlig er for noget, hvilke fremtidsmuligheder, kloning kan give, og om hvorfor det i Danmark ikke er lovligt at klone mennesker.

Se mere
Udtalelse / 5. november 2008

Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr

Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 8. september 2004

Kloning og genmodificering af dyr

Høring over udkast til forslag til lov om kloning og genmodificering af dyr

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 27. november 2003

Høringssvar om rapporten "Genmodificerede og klonede dyr"

Se mere
Udtalelse / 17. januar 2002

Kloning af dyr

Det Etiske Råds udtalelse om kloning af dyr

Se mere
Udtalelse / 8. marts 2001

Kloning af mennesker

Etisk Forum for Unge er navnet på en forsamling af 11 udvalgte unge fra 9. og 10.-klasser i Danmark. De mødtes i Nyborg d. 8. marts 2001 for at diskutere og tage stilling til reproduktiv kloning af mennesker og har vedtaget en udtalelse.

Se mere
Udtalelse / 21. februar 2001

Kloning

Denne publikation indeholder Det Etisk Råds stillingtagen til reproduktiv og terapeutisk kloning af mennesker, og Det Dyreetiske Råds stillingtagen til kloning af dyr. Der er hermed tale om en opfølgning af de to råds fælles debatoplæg om kloning og kloningsrelaterede teknikker fra juni 2000.

Se mere
Debatoplæg / 19. juni 2000

Kloning og kloningsrelaterede teknikker

Her nogle år efter opstandelsen over fødslen af det klonede får, Dolly, ser det ud til, at klonings-teknikkerne kan komme til at få betydning langt ud over, hvad der ligger i at kunne skabe genetisk identiske dyr - og i teorien også mennesker. Der forskes intensivt i at bruge teknikkerne til forskellige formål, nemlig at: - skabe genetisk identiske individer, - omprogrammere celler med henblik på at dyrke reservevæv til syge mennesker og med tiden måske dyrke hele, menneskelige organer, - genetisk ændre kommende dyr og mennesker.

Se mere