Assisteret reproduktion (kunstig befrugtning)

KORT FORTALT

I dag er mulighederne for at få hjælp blevet bedre og mere almindelige, hvis det er svært at blive gravid, og i dag bliver næsten hvert tiende barn født efter brug af assisteret reproduktion.

Vi har udgivet flere redegørelser, udtalelser og undervisningsmateriale, der diskuterer de etiske dilemmaer, der følger af assisteret reproduktion og de forskellige teknikker, man bruger nu og måske kan bruge i fremtiden.

Du finder det hele her på denne temaside.

Seneste nyt

Høringssvar grafik
Høringssvar / 16. november 2020

Høringssvar, opbevaringsperiode for menneskelige æg

Det Etiske Råds høringssvar over Lovforslag om ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg udtaget på medicinsk indikation.

Se mere
Udtalelse / 29. september 2020

Opbevaring af befrugtede æg og ubefrugtede ægceller

Et samlet Etisk Råd anbefaler i denne udtalelse en udvidelse af opbevaringstiden for befrugtede æg og ubefrugtede ægceller.

Se mere
Udtalelse om dobbeltdonation forside, to kvinder med barnevogn i fart
Udtalelse / 5. februar 2017

Anbefalinger om lovliggørelse af dobbeltdonation (2017)

Ved dobbeltdonation modtager en kvinde, der ønsker at blive gravid, både æg og sæd fra donorer. Den eksisterende lovgivning rummer et forbud mod denne donationsform for at sikre, at barnet er genetisk beslægtet med mindst én af de kommende forældre. Det Etiske Råd har taget stilling til, om forbuddet bør lempes, blandt andet set i lyset af nutidens familiemønstre, hvor mange børn vokser op i en helt anden slags familie end den traditionelle kernefamilie.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 7. juni 2016

Donation af æg ved flere vævscentre

Rådet har besvaret en høring om ændring af bekendtgørelse om assisteret reproduktion.

Se mere
Ønskebarn forsidecollage
Undervisning 8.–10. kl. / 25. november 2015

Ønskebarn

Ønskebarn er et undervisningsmateriale, der handler om de valg, man må træffe, når man bringer børn til verden med hjælp fra teknologien. Brug materialet til at starte en debat i klassen eller i forbindelse med tværfaglige undervisningsforløb.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 23. oktober 2015

Brug af sæd fra afdød mand

Høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion.

Se mere
Forsidegrafik - udtalelse om opbevaring og brug af ubefrugtede æg
Udtalelse / 5. maj 2015

Opbevaring og brug af ubefrugtede æg

Udtalelse om opbevaring og brug af ubefrugtede æg

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 24. oktober 2014

Vejledninger om væv, celler og assisteret reproduktion

Høringssvar på høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion

Se mere
Udtalelse / 9. juli 2014

Embryo- og dobbeltdonation

Udtalelse om embryo- og dobbeltdonation

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 28. marts 2014

Høring over ændring ved behandling, diagnostik og forskning m.m.

Vedrørende høring over forslag til ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 2. september 2013

Høring om håndtering af væv og celler, børneloven m.m.

Det Etiske Råd har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og lov om ændring af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) og børneloven m.v. i høring. Rådet har de følgende kommentarer til lovforslaget.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 15. august 2013

Ændringsbekendtgørelse vedr. kunstig befrugtning

Høringssvar vedr. ændringsbekendtgørelse vedr. kunstig befrugtning

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 12. marts 2013

Ændring af børneloven m.m.

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab m.v.)

Se mere
Udtalelse / 1. februar 2013

Udtalelse om kompensation for ægdonation

Det Etiske Råd ønsker med denne udtalelse at bidrage til debatten om, hvorvidt Sundhedsstyrelsens vejledning om kompensation for donation af ubefrugtede æg bør ændres.

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 24. januar 2013

Ændring af vævsloven - aktindsigt, samtykke til donation m.m.

Høring vedr. udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven og vævsloven (justering vedr. aktindsigt, levende donors samtykke til donation, sterilisation samt præcisering af definitionen af alvorlige bivirkninger ved håndtering af humane væv og celler m.v.)

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 18. oktober 2012

Kunstig befrugtning, vurdering af forældreegnethed m.v.

Høring over udkast til bekendtgørelse om kunstig befrugtning og udkast til bekendtgørelse om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning

Se mere
Høringssvar grafik
Høringssvar / 27. februar 2012

Lovændring og sæddonation

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption (udvidelse af lov om kunstig befrugtnings anvendelsesområde, mulighed for anonym og ikke-anonym æg- og sæddonation i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning, fastslåelse af faderskab i forbindelse med kunstig befrugtning og adoption af registreret partners barn samt fremmøde i adoptionssager m.v.).

Se mere
Høringssvar / 28. november 2011

Egenbetaling ved fertilitetsbehandling m.m.

Høring vedrørende ændring af sundhedsloven – L 37

Se mere
Udtalelse / 30. september 2011

Det Etiske Råds udtalelse om screening af sæddonorer

Se mere
Udtalelse / 30. september 2011

Det Etiske Råds udtalelse om screening af sæddonorer

Se mere